Начало » За нас
Промоции

ПРЕДСТАВЯНЕ

          "БАТ СЕКЮРИТИ" ЕООД е създадена през 2001 г.

Специализирана е в областта на  охранителната дейност, която се осъществява в съответствие с изискванията  на Закона за частната охранителна дейност: предоставяне на услуги по охрана на имущество на физически и юридически лица, включително със сигнално-охранителна техника, охрана на мероприятия и охрана на ценни пратки и товари.

Фирмата е член на Националната Асоциация на Фирми за Търговска Сигурност и Охрана и на Европейската конфедерация на частните услуги за сигурност Cues.

С цел привеждане дейността на фирмата в съответствие с европейските норми по отношение качеството на управление и контрол върху съответните звена, е разработена и внедрена Система за управление на качеството, съгласно изискванията на европейския стандарта ISO 9001:2000.

Ръководният състав на фирмата се състои от служители с висока квалифиция и  богат професионален опит в областта на охранителната дейност, с  дългогодишен стаж и опит, придобит  в Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи, а сега и в частната охранителна дейност.

Основни приоритети в  дейността са спазване принципите за зачитане правата, свободите  и достойнството на гражданите, взаимодействие с органите на МВР в борбата с престъпността и опазване на обществения ред, гарантиране на сигурност и безопасност, както и осъществяване на превантивна дейност в охраняваните обекти с оглед изясняване на причините и условията за извършване на правонарушения.

Офисът на фирмата се намира в гр.София, където е изграден Национален оперативен център, който работи на непрекъснат 24 – часов режим и поддържа директна връзка с охраняваните обекти. Към центъра функционира оперативно звено за  реагиране, което е оборудвано съгласно най – новите изисквания за осъществяване на сигурна и надеждна охрана. Националният оперативен център поддържа денонощна мобилна оперативна група, осъществяваща ръководство, контрол и спешни оперативни действия при необходимост.

Фирмата  охранява множество обекти с разнообразен характер - производствени предприятия, болници, университети, складови бази, паркинги и гаражи, жилищни домове, държавни учруждения, обекти на Булгаргаз, обекти на МО и др., намиращи се на територията на страната. Голяма част от обектите, които охраняваме са от национално значение за икономиката на страната и отбраната.

"БАТ СЕКЮРИТИ" ЕООД поема ангажимент при изпълнение на своите договорни задължения да носи имуществена отговорност, съобразно действащите нормативни разпоредби при условията на сключен договор, за  претърпени от клиента щети в резултат на извършени от трети лица взломни кражби и кражби на намиращо се в обекта имущество и материални ценности, след установяване на посегателствата и вината от компетентните органи.

НИЕ ГАРАНТИРАМЕ:

  • Вашата сигурност и нормално функциониране на охраняваните обекти.
  • Дискретност.
  • Опазване на Вашата собственост и имущество.