СОТ

Охрана със сигнално-охранителна техника включва проектиране, монтиране, използване и поддържане в обекти на юридически и физически лица на съответната техника за тяхното опазване, защита и сигнализиране